Arkeologisk, kontext

Bj 102

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 2,4 × 3 meter, under högens södra del. 1 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 102 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 102
Zon 1E
Referensnummer 36929_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U