Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 102

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 2,4 × 3 meter, under högens södra del. 1 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 102 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 102
Zon 1E
Referensnummer 36929_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147423_HST Ben, 147435_HST Ben, 147447_HST Ben, 147474_HST Ben, 147734_HST Ben, 147750_HST Ben, 147785_HST Ben, 147974_HST Ben, 148317_HST Ben, 458530_HST Föremål, 458532_HST Kärl, 458534_HST Pärla, 458537_HST Facetterad pärla, 458541_HST kalksten, 458543_HST Bröd, 470105_HST Kärl, 470109_HST Kärl, 470113_HST Kärl, 470115_HST A1-kam, 470122_HST Kantbeslag, 470126_HST nit/spik, 470163_HST Beslag