Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 191

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 191 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 191
Zon 1F
Referensnummer 37011_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147320_HST Ben, 147448_HST Ben, 459713_HST Järnfragment, 479435_HST Smälta, 479458_HST Pärla, 479497_HST nit/spik, 479514_HST Järnfragment