Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 940

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 940 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 940
Zon 1B
Referensnummer 37412_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U