Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1085

Inre beskrivning: Grop, 2 × 0,7 meter, Djup 1,1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1085 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1085
Zon 1A
Referensnummer 37123_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 578354_HST Oval spännbuckla, 578376_HST Tråd