Arkeologisk, kontext

Bj 33

Yttre beskrivning: 10,8 × 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 33 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1E
Referensnummer 36862_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U