Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 33

Yttre beskrivning: 10,8 × 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 33 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Sammanbygd med Bj 32., [unr]: Bj 33
Zon 1E
Referensnummer 36862_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147713_HST Ben, 147764_HST Ben, 148221_HST Ben, 448794_HST Bryne, 448798_HST Kärl, 448801_HST Kärl, 525153_HST Kärl