Bj 886

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, 2,9 × 2 meter, Djup 1,7 meter, Yttre gravskick: Stensättning, Inre gravskick: Kammargrav