Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1020

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,8 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1020 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1020
Zon 1D
Referensnummer 37063_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147779_HST Ben, 148165_HST Ben, 525054_HST Kärl, 525071_HST Kärl, 622201_HST Kam, 622202_HST Fragment, 622204_HST bröd/fragment, 622205_HST Fragment, 622207_HST Bryne