Arkeologisk, kontext

Bj 1020

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,8 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1020 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1020
Zon 1D
Referensnummer 37063_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U