Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 57

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Brandlager, Mått saknas., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 57 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 57
Zon 1B
Referensnummer 36884_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147038_HST Ben, 148430_HST Ben, 450947_HST Föremål