Arkeologisk, kontext

Bj 57

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Brandlager, Mått saknas., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 57 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 57
Zon 1B
Referensnummer 36884_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U