Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 229

Yttre beskrivning: Diameter 3 meter, Höjd 0,3 meter., Inre beskrivning: Uppgifter saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 229 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 229
Zon 1D
Referensnummer 37043_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148082_HST Ben, 148140_HST Ben, 451610_HST Sölja, 451612_HST Föremål, 482236_HST Bryne, 482238_HST Pilspets, 482253_HST flintstycke, 482260_HST sammansatt enkelkam, 482263_HST Ring, 482264_HST Ten, 525860_HST Kärl