Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 907

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 907 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 907
Zon 1B
Referensnummer 37379_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147488_HST Ben, 527430_HST Kärl, 583662_HST Armbygel, 583665_HST Pärla, 583670_HST Enkelkam, 1139900_HST Kärl