Bj 848

Yttre beskrivning: En stor fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,4 × 0,9 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 848 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [unr]: Bj 848
Zon 1B
Referensnummer 37330_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147544_HST Ben, 452560_HST Kniv, 572894_HST Kistspik, 572895_HST Bryne