Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1129

Yttre beskrivning: Orgegelbunden stenkrets, Inre beskrivning: Grop, 1,3 × 0,5 meter, Djup 0,6 meter, Yttre gravskick: Stensättning, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1129 Kistgrav, Grav, Stensättning
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 1129
Zon 1B
Referensnummer 37152_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527379_HST Kärl, 527396_HST Fragment, 581411_HST Bipolär vikt, 581413_HST Kistspik