Arkeologisk, kontext

Bj 64

Yttre beskrivning: 6,3 × 4,8 m och 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,9 × 1,5 meter, i högens östra del., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 64 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 64
Zon 1B
Referensnummer 36891_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U