Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 64

Yttre beskrivning: 6,3 × 4,8 m och 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,9 × 1,5 meter, i högens östra del., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 64 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 64
Zon 1B
Referensnummer 36891_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147060_HST Ben, 147061_HST Ben, 147062_HST Ben, 147063_HST Ben, 147064_HST Ben, 147065_HST Ben, 147066_HST Ben, 148437_HST Ben, 469688_HST Klonyckel, 469696_HST Ten, 469702_HST Ten, 469705_HST Ten, 469751_HST Ten, 469786_HST Plåt, 469789_HST Plåt, 469801_HST nit/spik, 469828_HST järnslagg, 469835_HST Bryne, 469842_HST Täljstensgryta, 469853_HST Lerklining, 469856_HST Kärl, 469857_HST Kärl