Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 214

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 214 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 214
Zon 1F
Referensnummer 37031_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 107595_HST Oval spännbuckla, 148042_HST Ben, 148139_HST Ben, 148173_HST Ben, 451449_HST Föremål, 451645_HST Pil, 523707_HST Kärl, 523711_HST Kärl, 525820_HST Kärl, 611434_HST Oval spännbuckla, 611436_HST sammansatt enkelkam, 611438_HST Kärl, 611442_HST sammansatt enkelkam, 611443_HST konglomerat