Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1079

Inre beskrivning: Grop, 1,7 × 0,9, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1079 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1079
Zon 1B
Referensnummer 37117_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147894_HST Ben, 576273_HST Silverfoliepärla, 576276_HST Vridlåsnyckel, 576328_HST Armbygel, 576330_HST Djurfigurin, 576335_HST Ryggknappspänne, 576352_HST korsformig fibula, 576354_HST Fragment, 576355_HST Fragment, 576552_HST Kniv, 576561_HST Ämbar, 576567_HST Fragment, 576568_HST Fragment, 597999_HST Ben