Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 173

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 173 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 173
Zon 1B
Referensnummer 36995_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148088_HST Ben, 148192_HST Ben, 451555_HST Tråd, 451556_HST Beslag, 478330_HST Bröd, 478335_HST nit/spik, 478336_HST Ten, 478337_HST Kniv, 478342_HST Ten, 575068_HST Ben