Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1157

Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick

Arkeologisk kontext 1157 Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering Enligt Birka I var detta en provgrävning utan fynd. Oklart om kärlet hör till detta unr., [unr]: Bj 1157
Zon 1B
Referensnummer 37180_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527636_HST Kärl