Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 81

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 81 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 81
Zon 1B
Referensnummer 36908_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 81A Brandgrav, 81B Kistgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148443_HST Ben, 462660_HST Kärl