Bj 874

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,7 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 874 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 874
Zon 1C
Referensnummer 37349_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452564_HST Kniv, 452605_HST Kistspik, 577167_HST Föremål