Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 62

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, med 1 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 62 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 62
Zon 1B
Referensnummer 36889_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147048_HST Ben, 147049_HST Ben, 147050_HST Ben, 147051_HST Ben, 147052_HST Ben, 147053_HST Ben, 148434_HST Ben, 469516_HST Yxa, 469527_HST Pilspets, 469535_HST Isbrodd, 469553_HST Klinknagel, 469558_HST Föremål, 469561_HST Kärl, 469585_HST Eldstål, 469590_HST Kärl, 469598_HST Kärl, 469601_HST Kärl, 469604_HST Kärl