Bj 859

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,5 × 1,5 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 859 Brandgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [unr]: Bj 859
Zon 1C
Referensnummer 37339_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148398_HST Ben, 527314_HST Kärl, 574800_HST Spik, 574801_HST Flintbit