Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 35

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 35 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 35
Zon 1B
Referensnummer 36863_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147761_HST Ben, 148425_HST Ben, 448813_HST Spik, 448814_HST Nål, 448816_HST Sten, 448818_HST Kärl, 448819_HST Kärl