Bj 903

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,4 × 0,8 meter, Djup 1,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 903 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 903
Zon 1B
Referensnummer 37375_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147204_HST Ben, 147205_HST Ben, 147206_HST Ben, 147727_HST Ben, 147728_HST Ben, 581962_HST Kistspik, 581968_HST Kniv, 581970_HST Ten, 616544_HST brickband