Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 998

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 998 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 998
Zon 1A
Referensnummer 37467_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147659_HST Ben, 147660_HST Ben, 147661_HST Ben, 524976_HST Kärl, 526972_HST Kärl, 622503_HST Kam, 622507_HST Nit