Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 77

Yttre beskrivning: Diameter 11,7 meter, Höjd 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 77 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Sammanbygd med Bj 70, [unr]: Bj 77
Zon 1E
Referensnummer 36904_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 77A Kistgrav, 77B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147703_HST Ben, 148441_HST Ben