Bj 841

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 0,7 meter, Djup 1,3 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 841 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 841
Zon 1C
Referensnummer 37324_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147941_HST Ben, 452559_HST Rundspänne, 571620_HST Kistspik, 571649_HST Treflikigt spänne, 571668_HST Nålhus, 571669_HST kniv/knivslida