Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 999

Yttre beskrivning: Diameter 3 meter, Höjd 0,15 meter, Inre beskrivning: Brandlager med keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 999 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 999
Zon 1A
Referensnummer 37468_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147492_HST Ben, 622508_HST Kamfodral, 622509_HST Smälta, 622571_HST Pärla