Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 994

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 994 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 994
Zon 1A
Referensnummer 37463_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 618003_HST Fragment, 618014_HST Fragment, 1154851_HST Fragment, 1154852_HST Fragment