Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 994

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 994 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 994
Zon 1A
Referensnummer 37463_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U