Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 48

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 48 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 48
Zon 1E
Referensnummer 36876_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147755_HST Ben, 147795_HST Ben, 148427_HST Ben, 450449_HST Ringspänne, 450459_HST Klinknagel, 450462_HST Föremål, 450470_HST sammansatt enkelkam, 450475_HST Bryne