Bj 887

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,7 × 0,9 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 887 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 887
Zon 1B
Referensnummer 37361_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147223_HST Ben, 147224_HST Ben, 147225_HST Ben, 147226_HST Ben, 147227_HST Ben, 147228_HST Ben, 147229_HST Ben, 147230_HST Ben, 147231_HST Ben, 147232_HST Ben, 147949_HST Ben, 579677_HST Pärla, 579678_HST Kniv, 579683_HST Enkelkam, 579687_HST Hästbrodd, 579706_HST skobrodd