Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1105

Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1105 Skelettgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1105
Zon 1A
Referensnummer 37469_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147502_HST Ben, 580335_HST Likarmat spänne, 580337_HST Pärla, 580359_HST Knapp, 580376_HST Kedja, 580387_HST sammansatt enkelkam, 580416_HST preparat, 580422_HST Ten, 580477_HST Kniv, 580508_HST Kedja, 598012_HST Ben