Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 709

Yttre beskrivning: Flack hög, Inre beskrivning: Grop, inte avgränsad, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 709 Skelettgrav, Grav, Hög
Datering 855
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 709
Zon 1C
Referensnummer 37210_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 467878_HST Kärl, 467895_HST Kniv, 467908_HST Börs, 467933_HST Kniv, 467939_HST Dirhem, 467945_HST Smälta, 467949_HST Konisk vikt