Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 11

Yttre beskrivning: Diameter 9,9 meter, Höjd 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 11 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 11
Zon 1B
Referensnummer 36843_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 11A Brandgrav, 11B Brandgrav, 11C Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147348_HST Ben, 147864_HST Ben, 148057_HST Ben, 148076_HST Ben, 446493_HST Slagg, 446496_HST Föremål, 446500_HST Pärla, 446505_HST Kärl, 446508_HST Kärl, 446511_HST Kärl, 446514_HST Kärl, 446516_HST Kärl, 525125_HST Kärl, 525128_HST Kärl, 560230_HST Ten