Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 206

Yttre beskrivning: Diameter 9,9 meter, Höjd 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 206 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 206
Zon 1F
Referensnummer 37194_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U