Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 216

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,45-0,9 meter, Inre beskrivning: Stora kolbitar, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 216 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 216
Zon 1F
Referensnummer 37033_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148272_HST Ben