Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 198

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 198 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 198
Zon 1F
Referensnummer 37018_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147449_HST Ben, 148135_HST Ben, 451463_HST Pil, 451486_HST Pil, 451519_HST nit/spik, 451520_HST Föremål, 451643_HST Föremål, 451644_HST Föremål, 479941_HST Kärl, 479942_HST sammansatt enkelkam, 479943_HST Spik