Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 962

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,6 × 0,8 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 962 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 962
Zon 1A
Referensnummer 37434_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147916_HST Ben, 611281_HST Ringspänne, 611287_HST Knapp, 611289_HST Bipolär vikt, 611290_HST Eldstål, 611292_HST Kniv, 611293_HST Föremål, 616548_HST brickband