Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 793

Yttre beskrivning: Sammanbyggd med Bj 759 och 797, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 793 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 793
Zon 1C
Referensnummer 37286_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147963_HST Ben, 565089_HST Kistspik, 565095_HST Kniv, 565103_HST Bärring, 565110_HST Enkelkam, 565112_HST Kubisk vikt, 565113_HST hartsbit, 565119_HST Tånge