Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 992

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, iameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 992 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 992
Zon 1A
Referensnummer 37461_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147640_HST Ben, 524972_HST Kärl