Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 74

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,3 meter Ett keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 74 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 74
Zon 1B
Referensnummer 36901_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147154_HST Ben, 148250_HST Ben, 461401_HST Torshammarring, 461415_HST Kam, 461425_HST Kärl, 461440_HST Kärl