Arkeologisk, kontext

Bj 61

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: randlager: Diameter 0,6 meter, med 1 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 61 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 61
Zon 1B
Referensnummer 36888_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U