Bj 921

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 1 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 921 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 921
Zon 1E
Referensnummer 37393_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 601437_HST Kistspik