Bj 875

Yttre beskrivning: Diameter 9,9 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, osammanhängande, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav (osäker)

Arkeologisk kontext 875 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Tidigare plundrad?, [unr]: Bj 875
Zon 1C
Referensnummer 37350_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U