Bj 1097

Inre beskrivning: Grop, 1,7 × 0,8 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1097 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1097
Zon 1A
Referensnummer 37135_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 106493_HST sammansatt enkelkam, 148410_HST Ben, 148414_HST Ben, 578815_HST Kniv