Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 63

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 63 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 63
Zon 1B
Referensnummer 36890_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 63A Brandgrav, 63B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147056_HST Ben, 147057_HST Ben, 147058_HST Ben, 147059_HST Ben, 147196_HST Ben, 147197_HST Ben, 147198_HST Ben, 148435_HST Ben, 525226_HST Kärl, 525227_HST Kärl, 525228_HST Kärl