Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 743

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 1 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 743 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 743
Zon 1C
Referensnummer 37240_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147896_HST Ben, 148151_HST Ben, 148474_HST Ben, 181786_HST Kärl, 525157_HST Kärl, 525158_HST Kärl, 546031_HST Nit, 546034_HST Spik, 546036_HST nit/spik, 546096_HST Enkelkam