Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1065

Inre beskrivning: Brandlager , Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1065 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1065
Zon 1A
Referensnummer 37104_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148401_HST Ben, 447868_HST Spik, 447873_HST Smälta, 450887_HST Bryne, 451456_HST Pärla