Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 725

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 725 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 725
Zon 1C
Referensnummer 37225_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 469848_HST Kniv, 469850_HST Bärring, 469851_HST Dirhem, 469855_HST Spjut, 469862_HST Föremål