Bj 644

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Kammare, 2,6 × 1,9 meter, Djup 1,8, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 644 Kammargrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Datering 920 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 644
Zon 2A
Referensnummer 37654_U
Undersökningsår 1878
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137417_U
Relaterade föremål 106506_HST Mössa, 106819_HST Bägare, 106845_HST Dräktprydnad, 107588_HST Skänkelsax, 148558_HST Ben, 181393_HST Rundspänne, 181402_HST Spelpjäs, 181403_HST Spelpjäs, kung, 263200_HST Tveeggat svärd, 448800_HST Ringnål, 449591_HST vapenkniv/vapenknivslida, 449593_HST Hängbryne, 449595_HST Oval spännbuckla P51, 449596_HST Balansvåg, 450218_HST Ringspänne, 450222_HST Yxa, 450232_HST Spjut, 450237_HST Tångepilspets typ D2, 450242_HST Vävkam, 450260_HST magyarisk bältesväska, 450265_HST Rundsköld, 458250_HST Rundspänne, 458255_HST Eldstål, 462533_HST Gravkammare, 465066_HST Föremål, 465088_HST Enkelkam, 471478_HST Huvudbonad, 471584_HST Fat, 471834_HST preparat, 472138_HST pil/pilkoger, 472144_HST lagningsbleck, 472177_HST Eldstål, 472443_HST Stigbygel, 472469_HST Rembeslag, 472478_HST Remsölja, 472484_HST Kärl, 472492_HST Enkelkam, 472500_HST Ask, 472501_HST Bjällra, 472502_HST Sked, 472503_HST Vågdosa, 472504_HST Rund vikt, 472506_HST Bikonisk vikt, 472511_HST Bipolär vikt, 472524_HST Vikt, 472566_HST Silverfoliepärla, 472600_HST Guldfoliepärla, 472650_HST Spegel, 472669_HST Spelpjäs, kung, 472679_HST Stavtärning, 472707_HST Oval spännbuckla, 472718_HST Kniv, 472735_HST Bryne, 472738_HST Hammare, 472739_HST flintstycke, 472740_HST flintstycke, 472794_HST Föremål, 472802_HST Bärring, 472821_HST Ämbar, 472832_HST Beslag, 472835_HST dekorstift, 472839_HST Järnfragment, 472840_HST Kärl, 472841_HST Kärl, 472845_HST Spik, 472982_HST Beslag, 473014_HST Oval spännbuckla P51, 473058_HST Spik, 473059_HST Beslag, 473060_HST Tånge, 473061_HST Tveeggat svärd, 473062_HST Fragment, 473171_HST Ring, 473174_HST Betselbeslag, 473188_HST Spets, 473189_HST Hornspill, 473195_HST Bleck, 617951_HST Fragment, 621472_HST Stigbygel, 1089899_HST Tärning