Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 69

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl. Brandlager, Diameter 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 69 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 69
Zon 1B
Referensnummer 36896_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147075_HST Ben, 147076_HST Ben, 147077_HST Ben, 147078_HST Ben, 148237_HST Ben, 457534_HST Bröd, 460938_HST Beslag, 460948_HST Fragment, 460955_HST Isbrodd, 460971_HST Sked, 460973_HST Kam, 461011_HST Vikt, 461016_HST Bryne, 461029_HST flintstycke, 461035_HST flintstycke, 461046_HST Bryne, 461084_HST nit/spik, 461088_HST Hästbrodd, 461100_HST Kärl, 461105_HST Kärl, 525193_HST Kärl